V prípade, že chcete odoslať informačný email, napr. pri možnosti prihlásiť sa na turnaj, kemp, prípadne odoslať hromadnú informáciu o zrušení tréningu, alebo odoslať akúkoľvek inú informáciu pre členov v emaily.

Preto sme pre Vás vytvorili v našom systéme túto možnosť. Stačí prejsť kurzorom (myškou) doľava na bočný panel. Kliknúť na emaily a následne zvoliť nový (viď obrázok nižšie).

Presmeruje Vás na stránku Email – nový email. Na ktorej už konkrétny email tvoríte.

  1. predmet – vypĺnate predmet napr. Zrušenie tréningu,
  2. komu – je potrebné aby ste  zvolili prijemcu, resp. príjemcov, 
  3. text emailu.

Pri výbere prijímateľov, máte k dispozícií tri možnosti (viď obrázok). 

  1. výber celej organizáci (vykonáte výber všetkých skupín vo Vašej organizácií),
  2. výber konkrétnych skupín (týmto spôsobom môžete vyberať skupiny jednotlivo, samozrejme môžete vybrať viacej skupín naraz),
  3. výber jednotlivých členov (vyhľadávanie konkrétnych členov jednotlivo podľa zadaného mena, alebo priezviska, samozrejme je možnosť výberu viacerých členov naraz).