V prípade, že úspešne pridáte člena do konkrétnej skupiny, podľa postupu zo sekcie Vytvorenie nového člena v skupine (odkaz tu), je v poslednom kroku potrebné danému členovi odoslať aktivačný email. 

V aktivačnom emaili člen obdrží jeho prihlasovacie údaje, konkrétne prihlasovací email a vygenerované heslo (po prvom prihlásení môže heslo zmeniť, postup tu), základné informácie a popis postupu prihlásenia.

Pre odoslanie aktivačného emailu v našom systéme Paysy, sme vytvorili viacero spôsobov. 

Prvý z nich je, že si  otvoríte skupinu v ktorej sa novo pridaný člen nachádza. Samozrejme si ho v nej vyhľadáte. Kliknete si na ikonu , následne Vám systém zobrazí možnosti, kde si kliknete na možnosť odoslať aktivačný email (viď obrazok nižšie). 

Následne sa Vám zobrazí modálne okno, kde stačí kliknúť na ikonu a systém odošle novo vytvorenému členovy aktivačný mail.

Druhý spôsob je, že si  otvoríte skupinu v ktorej sa novo pridaný člen nachádza, resp. do ktorej ste ho vytvorili. Hneď po vytvorení by sa automaticky mala v danej skupine zobraziť možnosť (viď obrázok nižšie). Po kliknutí na danú možnosť odošle aktivačné emaily všetkým novo vytvoreným a neaktivovaným členom v danej skupine.

Tretí spôsob je, že si  otvoríte detail novo vytvoreného člena. Ak mu v profile člena zobrazí , signalizuje to, že člen nie je aktivovaný. Následne stačí na danú ikonu kliknúť. 

Zobrazí sa Vám modálne okno, kde už jednoducho stačí kliknúť na . Hneď potom systém odošle aktivačný email na danú emailovú adresu.

Následne Vám systéme zobrazí (v pravom hornom rohu) informáciu o úspešnom odoslaní aktivačného emailu (viď obrázok nižšie). Tak isto sa zmení farba ikony v profile člena na .