Presun skupiny do nového obdobia

Ďalšou veľkou výhodou systému Paysy je možnosť po skončení aktuálnej sezóny, ročníka, či udalosti, preniesť skupinu do nového obdobia. Potrebné je vybrať skupinu, ktorú chcete preniesť. Prejsť do pravej časti na ikonu a tam vybrať možnosť Nové obdobie.

Nastavenie skupiny v novom období

Vďaka systému Paysy si skupinu v novom období viete znovu plne prispôsobiť na mieru. Sami si viete znovu nastaviť všetky potrebné údaje, ak by mali byť iné ako v predchádzajúcom ročníku, prípadne ponechať pôvodné.
 

Výber osôb do nového obdobia

Ďalšou dôležitou funkciou je výber osôb do nového obdobia. Tu môžete pridávať osoby z rôznych skupín z vašej Organizácie. Táto funkcia dovoľuje pridávanie hráčov jednotlivo, ak nechcete pridať všetky osoby z vybranej skupiny, prípadne hromadne, ak chcete pridať všetky osoby z vybranej skupiny.

1. Výber skupiny, z ktorej chcete pridávať osoby do novo vytváranej skupiny v novom období.

2. Výber osôb jednotlivo. Jednoducho v zozname osôb kliknete na osobu, ktorú chcete presunúť.

3. Tlačidlo presunu zvolenej osoby z 2. kroku do novej skupiny.

4. Tlačidlo hromadného presunu všetkých osôb zo zoznamu osôb do zoznamu vybraných osôb.

Samozrejmosťou je, že aj v prípade nechtiac presunutej osoby zo zoznamu osôb do zoznamu vybraných osôb, prípadne nechceného presunu všetkých osôb, môžete tieto kroky vrátiť. Na to slúžia zvyšné dve tlačidlá, kde prvé z nich (celkovo tretie v poradí z vrchu), slúži na vrátenie jednej vybranej osoby zo zoznamu vybraných osôb, a druhé z nich (celkovo štvrté v poradí z vrchu), slúži na vrátenie všetkých osôb naspäť zo zoznamu vybraných osôb do zoznamu  osôb.

Sumár informácií o skupine v novom období

V poslednom kroku si môžete skontrolovať základné informácie o novo vytváranej skupine. Jednotlivo názov skupiny, súčet všetkých očakávaných platieb, platobné obdobie, počet osôb, či celkový zoznam vybraných osôb. Ak sa Vám všetky údaje zhodujú s vyplnenými, stačí kliknúť na tlačidlo dokončiť. Ak by sa nejaké údaje nezhodovali, môžete sa vrátiť k jednotlivým predchádzajúcim krokom, vďaka tlačidlu späť, a nesprávne údaje upraviť.