Vytváranie platobných skupín na mieru

Systém Paysy je vytvorený tak aby sa dal na mieru prispôsobiť každej organizácii a jej požiadavkám. Vďaka vytváraniu platobných skupín na mieru si sami viete nastaviť dĺžku platobnej periódy, frekvenciu poplatkov a hodnotu poplatku.

Prvým dôležitým krokom je, si v ľavom bočnom panely otvoriť skupiny, resp. zoznam skupín (viď obrázok nižšie).

Následne si v zozname všetkých skupín zvoliť (viď obrázok nižšie).

Posledným, ale najdôležitejším krokom je, si nastaviť vytváranú skupinu podľa svojich predstáv. Vyplniť jednotlivé požadované parametre, ktoré sú bližšie popísané nižšie. 

Parametre platobnej skupiny

Názov je meno pod ktorým vidíte skupinu v prehľadoch.

Deň splatnosti vám ukazuje, ktorý deň v mesiaci majú byť zaplatené jednotlivé platby. Nezaplatené platby po tomto dni systém eviduje ako neuhradené.

Platobné obdobie je dĺžka trvania, kedy sa majú platiť poplatky. Toto obdobie si viete prispôsobiť tak, aby na mieru sedela vašim požiadavkám.

Variabilný symbol člena si volíte podľa toho, aký typ skupiny chcete vytvoriť. Máte na výber dve možnosti:

  • Ponechať var. symbol člena, ktorý volíme v prípade, že vytvárame novú kategóriu (napr. Dorastenci, U15, 4. ročník, atď). Pretože členom, ktorých pridáme do takejto skupiny, ostanú ich var. symboli, ktoré používali v našom systéme doteraz.
  • Nový var. symbol, túto možnosť volíme, keď chceme vytvoriť jednorázovú udalosť (napr. sústredenie, kemp, školenie, atď). Pretože členom, ktorých pridáme do takejto skupiny, vygeneruje systém nový var. symbol, aby bolo možné odlíšiť platby za klasické obdobie a za jednorázovú udalosť.

Suma je výška poplatku jednotlivých členov v danej skupine. Sumu neskôr môžete nastaviť pri každej osobe v skupine individuálne.

Frekvencia upomienky definuje ako často budú zasielané upomienky, resp. počet dní medzi jednotlivými upomienkami za neuhradené platby. Upomienky sú zasielané, pokým nie je platba uhradená.

Platobnú frekvenciu môžete nastaviť mesačnú, štvrťročnú, polročnú alebo ročnú. Samozrejme môžete frekvenciuneskôr nastaviť individuálne pre jednotlivých členov.

Nastavenie platobného obdobia

Veľkou výhodou systému Paysy je obrovská variabilita nastavení platieb. Každú platbu môžete individuálne vypnúť, alebo jej nastaviť inú sumu. Ak platba nie je aktívna, nezapočítava sa do celkového prehľadu. Vždy máte absolútny prehľad o stave vašich poplatkov.

1. Mesačná platobná frekvencia

2. Štvrťročná platobná frekvencia

3. Polročná platobná frekvencia

4. Ročná platobná frekvencia