Moje dieťa skončilo pôsobenie v danej organizácií/klube a naďalej mi prichádzajú upomienky?

Ak Vám aj napriek tomu, že máte všetky členské príspevky s klubom vyrovnané, prichádzajú upomienky naďalej, a Váš syn/dcéra ukončil pôsobenie v danej organizácií. Je potrebné kontaktovať s danou skutočnosťou vedenie organizácie, resp. klubu. Opdporúčame si stav uhradených príspevkov skontrolovať v systéme Paysy ešte pred kontaktom organizácií, resp. klubov. 

Čítať viac