Ak Vám aj napriek tomu, že máte všetky členské príspevky s klubom vyrovnané, prichádzajú upomienky naďalej, a Váš syn/dcéra ukončil pôsobenie v danej organizácií. Je potrebné kontaktovať s danou skutočnosťou vedenie organizácie, resp. klubu.

Opdporúčame si stav uhradených príspevkov skontrolovať v systéme Paysy ešte pred kontaktom organizácií, resp. klubov.