V prípade, ak Vám príde upomienka z konkrétnej organizácie, vždy odporúčame v prvom kroku si skontrolovať prehľad všetkých Vašich uhradených príspevkov v systéme Paysy a porovnať ho s výpisom z Vašej banky. 

Jednoducho kliknete na možnosť všetky platby (viď priložený obr. nižšie). 

Následne Vám systém zobrazí prehľad Vašich platieb, kde môžete získať bližšie informácie ohľadom každého príspevku, či už uhradeného, alebo nasledujúceho (viď obrázok nižšie).

Pri nasledujúcich platbách môžete zistiť, v aký deň je konkrétny mesiac splatný. Či je časť príspevku uhradená, alebo nič z konkrétneho mesiaca nie je uhradená. O aký mesiac ide, aký má príspevok VS. 

Každý stĺpec má pomenovanie o aké informácie ide.

Podobne to je aj pri uhradených platbách. Rozdielom sú iba stĺpce zaplatené, a spôsob platieb.