Importovanie Paysy kalendáru do osobného kalendáru

Priniesli sme Vám novú funkcionalitu v systéme Paysy, ktorou je možnosť exportovať naplánované udalosti pre Vaše deti, prípadne pre Vás v systéme Paysy formou URL adresy.  Následne si vygenerovanú URL adresu zo systému Paysy môžete naimportovať do Vášho osobného kalendára v mobile, v počítači, alebo na iných zariadeniach. V prvom kroku je potrebné sa prihlásiť […]

Čítať viac

Prehľad všetkých uhradených príspevkov

V prípade, ak Vám príde upomienka z konkrétnej organizácie, vždy odporúčame v prvom kroku si skontrolovať prehľad všetkých Vašich uhradených príspevkov v systéme Paysy a porovnať ho s výpisom z Vašej banky.  Jednoducho kliknete na možnosť všetky platby (viď priložený obr. nižšie).  Následne Vám systém zobrazí prehľad Vašich platieb, kde môžete získať bližšie informácie ohľadom […]

Čítať viac

Neviem sumu, na aké číslo účtu, prípadne s akým variabilným symbolom mám uhradiť členský príspevok?

V takomto prípade sa stačí prihlásiť do systému Paysy sys.paysy.sk (stačí kliknúť na odkaz).  Kde po prihlásení najdete : prehľad Vašich nasledujúcich príspevkov, prípadne prehľad neuhradených príspevkov, stav platieb, kalendár, profil člena, správy. Potom stačí kliknúť na tlačidlo zaplatiť. Následne sa Vám zobrazí modálne okno, kde uvidíte všetky informácie o platbe. Konkrétne : 1. suma, resp. […]

Čítať viac

Zadal som nesprávny variabilný symbol, prípadne som nezadal žiadny variabilný symbol pri uhradení členského príspevku?

V takom prípade si stačí vygenerovať výpis konkrétneho členského príspevku z Vášho internet bankingu, prípadne z mobilnej aplikácie (ideálne vo formáte PDF, prípadne png, jpeg). Postup, ako vygenerovať výpis, nájdete na webových stránkach jednotlivých bánk.  Následne kontaktovať vedenie organizácie, resp. klubu s priloženým vygenerovaným výpisom konkrétneho členského príspevku, a s prosbou o manuálne priradenie platby.

Čítať viac

Moje dieťa skončilo pôsobenie v danej organizácií/klube a naďalej mi prichádzajú upomienky?

Ak Vám aj napriek tomu, že máte všetky členské príspevky s klubom vyrovnané, prichádzajú upomienky naďalej, a Váš syn/dcéra ukončil pôsobenie v danej organizácií. Je potrebné kontaktovať s danou skutočnosťou vedenie organizácie, resp. klubu. Opdporúčame si stav uhradených príspevkov skontrolovať v systéme Paysy ešte pred kontaktom organizácií, resp. klubov. 

Čítať viac

Uhradil som členský príspevok a v systéme ho nevidím?

Ak po prihlásení sa do systému Paysy nevidíte uhradený členský prispevok z daného dátumu, je potrebné si skontrolovať či zadaný IBAN príspevku je správny, a tak isto či zadaný variabilný symbol príspevku je správny. Pozor! odporúčame členské príspevky uhrádzať s určitým predstihom, nakoľko medzibankový prevod trvá aj niekoľko dní . Ak je z Vašej strany […]

Čítať viac