V takom prípade si stačí vygenerovať výpis konkrétneho členského príspevku z Vášho internet bankingu, prípadne z mobilnej aplikácie (ideálne vo formáte PDF, prípadne png, jpeg).
Postup, ako vygenerovať výpis, nájdete na webových stránkach jednotlivých bánk. 

Následne kontaktovať vedenie organizácie, resp. klubu s priloženým vygenerovaným výpisom konkrétneho členského príspevku, a s prosbou o manuálne priradenie platby.