Ak po prihlásení sa do systému Paysy nevidíte uhradený členský prispevok z daného dátumu, je potrebné si skontrolovať či zadaný IBAN príspevku je správny, a tak isto či zadaný variabilný symbol príspevku je správny.

Pozor! odporúčame členské príspevky uhrádzať s určitým predstihom, nakoľko medzibankový prevod trvá aj niekoľko dní .

Ak je z Vašej strany všetko v poriadku, je potrebné vygenerovať si výpis danej platby z internet bankingu, alebo z aplikácie. Následne kontaktovať náš tím Paysy na emailovej adrese help@paysy.sk , kde je potrebné napísať o akú organizáciu ide, meno a priezvisko člena, variabilný symbol a ideálne aj skupinu, a do prílohy vložiť vygenerovaný výpis.