Zadal som nesprávny variabilný symbol, prípadne som nezadal žiadny variabilný symbol pri uhradení členského príspevku?

V takom prípade si stačí vygenerovať výpis konkrétneho členského príspevku z Vášho internet bankingu, prípadne z mobilnej aplikácie (ideálne vo formáte PDF, prípadne png, jpeg). Postup, ako vygenerovať výpis, nájdete na webových stránkach jednotlivých bánk.  Následne kontaktovať vedenie organizácie, resp. klubu s priloženým vygenerovaným výpisom konkrétneho členského príspevku, a s prosbou o manuálne priradenie platby.

Čítať viac