V prípade, že sa zmenili údaje Vašej organizácie/klubu máte možnosť si ich jednoducho aktualizovať podľa krokov popísaných nižšie.

Aktualizácia údajov

Prvý krok bude minimálne rozdielny, v závislosti, či ide o zákazníka využívajúceho systém Paysy, alebo nie.

Zákazník využívajúci systém Paysy

Našim stálym zákazníkom po prihlásení do manažérskeho účtu k svojmu klubu, resp. organizácií, kliknúť na sekciu Nastavenia, po rozkliknutí možnosť Nastavenia (viď obr. nižšie).

Zákazník nevyužívajúci systém Paysy

V prípade, že náš systém Paysy nevyužívate na efektívnejšie fungovanie Vášho klubu/organizácie/združenia (viac info Paysy.sk), sa postup minimálne odlišuje. Prihlasovacie údaje do systému Paysy sú rovnaké, akými ste sa prihlasovali prvý krát, ak ste si samozrejme nemenili heslo.

Po prihlásení sa do systému Paysy Váš úvodný dashboard je rozdielny (viď obrázok nižšie). Zobrazíte ľavé bočné menu (prejdete kurzorom myšky do ľavého okraja). V ňom si rozkliknete sekciu Nastavenia a zvolíte možnosť Nastavenia (viď obr. nižšie).

Nasledujúce kroky sú úplne rovnaké, kde v profile organizácie si skontrolujete Fakturačné údaje. Ak nejaký z daných údajov nie je aktuálny, jednoducho si ho viete zmeniť.

Kliknutím na tlačidlo Zmeniť (viď obrázok nižšie).

Systém Vám otvorí modálne okno, kde jednotlivé neaktuálne údaje iba upravíte. Zmenu uložíte, resp. potvrdíte kliknutím na tlačidlo Zmeniť.