Radi by sme Vám predstavili najnovšiu funkciu v našom systéme Paysy, ktorou je možnosť požiadať o dotáciu typu športový poukaz. Ide o viac účelovú funkciu, kde sa jednotlivé kroky odlišujú v závislosti od organizácie, v ktorej Vy, alebo Vaše dieťa figuruje.

Samozrejme v návode nižšie budú spracované kroky pre všetky varianty, resp. každý druh žiadateľa. 

Žiadosť o športový poukaz

Žiadať o športový poukaz má možnosť rodič člena/členov, prípadne samostatný člen pre športový klub, resp. organizáciu, v ktorom pôsobí.

Prvý krok podania žiadosti o športový poukaz bude rozdielny v závislosti či daný člen pôsobí v športovom klube, resp. v organizácii, ktorá využíva systém Paysy. To znamená, že používateľský email už evidujeme v našej databáze, alebo ide o nového používateľa, ktorý sa bude na novo registrovať do systému Paysy, z dôvodu podania žiadosti o športový poukaz.

Jednotlivé kroky sa budú líšiť v závislosti, či ide o organizáciu, ktorá už využíva funkcie systému Paysy pre svoje štandardné fungovanie. Prípadne ide o nového zákazníka, ktorý systém Paysy chce využívať iba na generovanie a odosielanie žiadosti o dotácie, resp. športových poukazov.

Viarianty :

  1. Používateľ nachádzajúci sa v systéme Paysy (klikni tu)
  2. Nový používateľ registrovaný sa do systému Paysy (klikni tu)
  3. PDF export uplatneného športového poukazu

Používateľ nachádzajúci sa v systéme Paysy

Používateľ, ktorý bol už v minulosti prihlásený v systéme Paysy, resp. bol mu zaslaný aktivačný email v minulosti, sa jednoducho môže prihlásiť do systému Paysy danými údajmi.

V prípade, že si nepamätáte prihlasovacie heslo jednoducho si ho môžete vyresetovať podľa týchto krokov https://help.paysy.sk/zabudol-som-prihlasovacie-heslo/.

V prípade, že sa Váš syn/dcéra nachádza vo viacerých kluboch, je po prihlásení sa do Paysy potrebné, aby ste si zvolili klub, resp. organizáciu, pre ktorú chcete žiadať športový poukaz. Postup ako si prepnúť organizáciu najdete tu https://help.paysy.sk/prepnutie-organizacie/.

Akonáhle ste sa v poriadku prihlásili do systému Paysy, skontrolovali ste si zvolenú organizáciu, prejdite si kurzorom myšky do ľavého bočného menu, prípadne na mobilnej verzii webu si otvorte možnosti. Následne si zvoľte možnosť Poukazy (viď obr. nižšie). 

Ďalšie kroky už budú spoločné pre obidve varianty používateľov. Pre pokračovanie (kliknite tu).

Nový používateľ registrovaný do systému Paysy

Používatelia, ktorý neboli nikdy registrovaný v systéme Paysy, to znamená, že im nikdy nebol poslaný aktivačný email zo systému Paysy, obdržia od poskytovateľa športových poukazov odkaz, cez ktorý sa budú môcť registrovať do systému Paysy spolu s identifikačným číslom.

V registračnom formulári je potrebné vyplniť povinné údaje (viď obr. nižšie).

1. Meno a priezvisko (prosím oddeliť meno a priezvisko medzerou)

2. Prihlasovací email (týmto emailom sa budete prihlasovať do systému Paysy)

3. Heslo / 4. Potvrdiť heslo 

5. Druh registrovaného 

6. Súhlas s podmienkami používania (po kliknutí na “podmienkami používania” si dané podmienky môžete samozrejme preštudovať)

V poslednom kroku je dôležité si skontrolovať všetky vyplnené údaje. Ak údaje sú v poriadku kliknite na tlačidlo Registrovať (viď obr. nižšie).

Po úspešnej registrácií Vám systém zobrazí poďakovanie za registráciu a informáciu k ďalšiemu postupu (viď obr. nižšie).

Zároveň na zadané emailové konto pri registrácií Vám príde email s požiadavkou na aktiváciu konta v Paysy (viď obr. nižšie).

Po aktivácií účtu budete presmerovaný na prihlásenie do systému Paysy (viď obr. nižšie).

Vytvoriť športový poukaz

Po úspešnom prihlásení sa do systému Paysy, sa Vám zobrazí možnosť vytvoriť poukaz. Od tohto kroku je postup spoločný pre obidva typy žiadajúcich.

Kliknite na tlačidlo Vytvoriť poukaz (viď obr. nižšie). 

Následne je potrebné zadať identifikátor, ktorým je rodné číslo člena bez lomky a bez medzier (napr. 9201012345) a vyhľadať osobu

V prípade, že je identifikátor správny, Vám systém zobrazí výsledky vyhľadávania. V ktorých Vám zobrazí meno, priezvisko a dátum narodenia člena, ktorému bol pridelený daný identifikačný kód. 

Samozrejme Vám systém zobrazí aj dotácie typu športový poukaz, ktoré sú sprístupnené členovi s daným identifikátorom, resp. s identifikačným číslom. Kde kliknete na tlačidlo Vytvoriť (viď obr. nižšie).

Systém Vám zobrazí informačné modálne okno s tlačidlom Vytvoriť poukaz (viď obr. nižšie).

V ďalšom kroku je potrebné autorizovať svoj účet. Autorizácia účtu prebieha za pomoci Vášho telefónneho čísla, kde je potrebné tel. číslo vyplniť a následne kliknúť na tlačidlo Odoslať autorizačnú SMS (viď obr. nižšie).

Obdržíte v SMS správe autorizačný kód, ktorý je potrebné zadať v časovom limite 15 min od zaslania. Po zadaní autorizačného kódu jednoducho stačí daný kód potvrdiť, kliknutím na tlačidlo (viď obr. nižšie).

Následne ste si vytvorili Športový poukaz k Vášmu profilu, ktorý stačí už iba uplatniť, kliknutím na tlačidlo Uplatniť poukaz (viď obr. nižšie).

Pri uplatnení poukazu je potrebné si zvoliť :

1. Prijímateľa poukazu – čiže športový klub, organizáciu pre ktorú športový poukaz uplatňujete, resp. v ktorej ste členom, prípadne Váš syn/dcéra je členom.

2. Výška uplatnenia – kde si zvolíte či chcete celý športový poukaz uplatniť iba pre jeden klub, alebo či chcete rozdeliť poukaz medzi dva kluby. 

V ďalšom kroku je potrebné uplatniť poukaz, kliknutím na Uplatniť (viď obr. nižšie).

Systém Vám zobrazí modálne okno s potvrdením uplatnenia poukazu, kde je potrebné uplatnenie poukazu potvrdiť, kliknutím na tlačidlo Uplatniť. (viď obr. nižšie).

Následne Vám systém zobrazí zoznam Vašich vytvorených poukazov a uplatnených poukazov (viď obr. nižšie).

V prípade, že ste zvolili (podobne ako ja v návode vyššie) dotáciu typu športový poukaz rozdeliť, čiže ste uplatnili iba časť poukazu (v mojom prípade 50%) jednému klubu.  Môžete zostávajúcu časť poukazu uplatniť pre iný klub, organizáciu, ktoré boli schválené. Jednoducho stačí kliknúť na tlačidlo   a opakovať kroky postupu uplatnenia popísané vyššie v návode.

Samozrejme počítame s možnosťou, že viacero Vašich detí, prípadne Vy samy figurujete vo viacerých kluboch, resp. organizáciach, čiže ste obdržali viacero identifikátorov. 

V takomto prípade si po vytvorení a uplatnení jedného športového poukazu môžete uplatniť aj ďalší športový poukaz, kliknutím na tlačidlo . Následný postup je podobný s jednotlivými krokmi, ktoré sú spomenuté vyššie.

PDF export uplatneného športového poukazu

V prípade potreby je možnosť uplatnený poukaz vyexportovať vo formáte PDF. 

Jednoducho sa stačí prihlásiť do systému Paysy. Otvoriť si Vaše poukazy. Následne v sekcii uplatnené poukazy si kliknúť na tlačidlo možnosti a kliknúť na možnosť Export.pdf (viď obr. nižšie).