Radi by sme Vám predstavili najnovšiu funkciu v našom systéme Paysy, ktorou je možnosť požiadať o dotáciu, alebo športový poukaz. Ide o viac účelovú funkciu, kde sa jednotlivé kroky odlišujú v závislosti od žiadateľa.

Samozrejme v návode nižšie budú spracované kroky pre všetky varianty, resp. každý druh žiadateľa. 

Žiadosť o dotáciu

Žiadať o dotáciu má možnosť športový klub, resp. organizácia, mesto v ktorom pôsobí. Jednotlivé kroky sa budú líšiť v závislosti, či ide o organizáciu, ktorá už využíva funkcie systému Paysy pre svoje štandardné fungovanie. Prípadne ide o nového zákazníka, ktorý systém Paysy chce využívať iba na generovanie a odosielanie žiadosti o dotácie, resp. športových poukazov.

Viarianty :

  1. Zákazník využívajúci systém Paysy (klikni tu)
  2. Zákazník nevyužívajúci systém Paysy (klikni tu)

Zákazník využívajúci systém Paysy

Našim stálym zákazníkom po prihlásení do manažérskeho účtu k svojmu klubu, resp. organizácií, bude pridaná v ľavom bočnom panely ďalšia možnosť v sekcii Nastavenia, po rozkliknutí možnosť Dotácie (viď obr. nižšie).

Systém Vám zobrazí sekciu dotácií. Kde je potrebné si rozkliknúť zoznam poskytovateľov (viď obrázok krok 1).

Následne si jednoducho zvolíte poskytovateľa, resp. mesto v ktorom pôsobí Váš klub, resp. organizácia (viď obrázok krok 2). V našom príklade je v zozname iba jeden poskytovateľ s názvom “Príklad mesto”.

Po zvolení konkrétneho poskytovateľa Vám systém v pravej časti od výberu, zobrazí zoznam dotácií o ktoré môžete požiadať.

Pri jednotlivých dotáciách vždy bude uvedené :

1. pomenovanie dotácie,

2. od kedy do kedy je možné požiadať o dotáciu,

3. pre aké obdobie je dotáciu možné čerpať,

4. kategória danej dotácie.

Následne, keď si vyberiete zo zoznamu dotácií o ktorú by ste chceli požiadať, je potrebné kliknúť na tlačidlo Podať žiadosť (viď obrázok nižšie).

Systém Vám otvorí formulár na podanie žiadosti o dotáciu. V prvom kroku je potrebné si skontrolovať všetky informácie o dotácií v sekcii dotácia, či všetky údaje sú správne.

Podobne odporúčame si skontrolovať aj Vaše údaje v sekcii žiadateľ. 

Následne ak všetky predvyplnené údaje sú v poriadku, vyplníte žiadosť o dotáciu :

1. Požadovaná suma dotácie – ide o sumu, ktorú z dostupného balíka dotácie žiadate.

2. Vlastné zdroje – objem financií, ktorý na daný projekt, máte dostupných z vlastných zdrojov.

3. Predpokladaný rozpočet – odhadovaná celková výška nákladov projektu.

4. Počet členov klubu – celkový počet Vašich aktívnych členov v danom období.

5. Sponzorské a iné zdroje – objem financií, ktoré ste získali od svojich sponzorov, prípadne z iných zrojov.

V poslednom kroku je podstatné vyplnenú žiadosť odoslať, kliknutím na tlačidlo .  

Kde po odoslaní žiadosti Vás systém presmeruje k sekcii Žiadosť o dotáciu, 

Vami odoslanú žiadosť uvidíte medzi odoslanými žiadostami. Pri danej žiadosti by mal byť stav Čakajúca (viď obrazok nižšie). 

Prípadne, ak by ste vyplnenú žiadosť nechceli hneď odoslať, že by ste si chceli niektoré hodnoty z bodov 1. až 5. preveriť.

Prinášame Vám možnosť vyplnenú, prípadne čiastočne vyplnenú žiadosť o dotáciu uložiť medzi rozpísané žiadosti (viď obrázok nižšie). Vďaka čomu sa k jej editácií, prípadne odoslaní môžete vrátiť. 

Jednoducho stačí kliknúť na tlačidlo .

K rozpísanej žiadosti sa vrátite cez tlačidlo . Kde po kliknutí na dané tlačidlo Vám systém opätovne otvorí formulár na vyplnenie, resp. doplnenie žiadosti o dotáciu, samozrejme s uloženými hodnotami.

V oboch pípadoch žiadosti, čiže ak má stav čakajúca, alebo je uložená len medzi rozpísanými, môžete samozrejme žiadosť odstrániť. Kliknutím na tlačidlo

Samozrejme po odstránení žiadosti o dotáciu, buď z rozpísaných žiadostí, alebo z odoslaných žiadostí, sa Vám znova aktivuje možnosť vypísať tú istú žiadosť (viď obrázok nižšie).

Zákazník nevyužívajúci systém Paysy

V prípade, že náš systém Paysy nevyužívate na efektívnejšie fungovanie Vášho klubu/organizácie/združenia (viac info Paysy.sk), sa postup v niektorých krokoch mierne odlišuje. Prihlasovacie údaje do systému Paysy obdržíte na Váš zadaný email spolu aj s pokynmi, ako postupovať.

Po prihlásení sa do systému Paysy Váš úvodný dashboard je rozdielny (viď obrázok nižšie). Každopádne ďalší krok je podobný, čiže si zobrazíte ľavé bočné menu (prejdete kurzorom myšky do ľavého okraja). V ňom si rozkliknete sekciu Nastavenia a zvolíte možnosť Dotácie (viď obr. nižšie).

Následne Vám systém otvorí sekciu žiadosť o dotáciu. Potrebné je si zvoliť poskytovateľa, čiže mesto v ktorom Vaša organizácia pôsobí (viď obrázok nižšie).

Po zvolení konkrétneho poskytovateľa Vám systém automaticky zobrazí zoznam dotácií, ktoré dané mesto poskytuje a o ktoré môžete požiadať, resp. zaslať žiadosť (viď obrázok nižšie).

Pri jednotlivých dotáciách vždy bude uvedené :

1. pomenovanie dotácie,

2. od kedy do kedy je možné požiadať o dotáciu,

3. pre aké obdobie je dotáciu možné čerpať,

4. kategória danej dotácie.

Následne, keď si vyberiete zo zoznamu dotácií o ktorú by ste chceli požiadať, je potrebné pri nej kliknúť na tlačidlo Podať žiadosť (viď obrázok nižšie).

Systém Vám otvorí formulár na podanie žiadosti o dotáciu. V prvom kroku je potrebné si skontrolovať všetky informácie o dotácií v sekcii dotácia, či všetky údaje sú správne.

Podobne odporúčame si skontrolovať aj Vaše údaje v sekcii žiadateľ. 

Následne ak všetky predvyplnené údaje sú v poriadku, vyplníte žiadosť o dotáciu :

1. Požadovaná suma dotácie – ide o sumu, ktorú z dostupného balíka dotácie žiadate.

2. Vlastné zdroje – objem financií, ktorý na daný projekt, máte dostupných z vlastných zdrojov.

3. Predpokladaný rozpočet – odhadovaná celková výška nákladov projektu.

4. Počet členov klubu – celkový počet Vašich aktívnych členov v danom období.

5. Sponzorské a iné zdroje – objem financií, ktoré ste získali od svojich sponzorov, prípadne z iných zrojov.

V poslednom kroku je podstatné vyplnenú žiadosť odoslať, kliknutím na tlačidlo .  

Kde po odoslaní žiadosti Vás systém presmeruje k sekcii Žiadosť o dotáciu, 

Vami odoslanú žiadosť uvidíte medzi odoslanými žiadostami. Pri danej žiadosti by mal byť stav Čakajúca (viď obrazok nižšie). 

Prípadne, ak by ste vyplnenú žiadosť nechceli hneď odoslať, že by ste si chceli niektoré hodnoty z bodov 1. až 5. preveriť.

Prinášame Vám možnosť vyplnenú, prípadne čiastočne vyplnenú žiadosť o dotáciu uložiť medzi rozpísané žiadosti (viď obrázok nižšie). Vďaka čomu sa k jej editácií, prípadne odoslaní môžete vrátiť. 

Jednoducho stačí kliknúť na tlačidlo .

K rozpísanej žiadosti sa vrátite cez tlačidlo . Kde po kliknutí na dané tlačidlo Vám systém opätovne otvorí formulár na vyplnenie, resp. doplnenie žiadosti o dotáciu, samozrejme s uloženými hodnotami.

V oboch pípadoch žiadosti, čiže ak má stav čakajúca, alebo je uložená len medzi rozpísanými, môžete samozrejme žiadosť odstrániť. Kliknutím na tlačidlo

Samozrejme po odstránení žiadosti o dotáciu, buď z rozpísaných žiadostí, alebo z odoslaných žiadostí, sa Vám znova aktivuje možnosť vypísať tú istú žiadosť (viď obrázok nižšie).