Nakoľko v Paysy sa snažíme vždy v plnej miere vychádzať v ústrety všetkým našim zákazníkom a posúvať náš systém Paysy vpred,  vytvorili sme pre Vás ďalšie efektkné funkcie, ktoré Vám zjednodušia fungovanie.
 

Uhradiť, ide o funkciu, kde v prípade úhrady príspevku hotovosťou (napr. priamo trénerovi, prípadne manažérovi), alebo úhrady príspevku na Váš ďalší bankový účet (ktorý my z Paysy nečítame). Môžete príspevok uhradiť manuálne v našom systéme, vďaka čomu budete mať absolútny prehľad o všetkých Vašich obdržaných príspevkoch.

Odoslať info o platbe, ide o funkciu, kde môžete opätovne odoslať informáciu o nezaplatenej platbe za daný mesiac.
 

Prvým dôležitým krokom je, si vybrať konkrétnu skupinu, v ktorej sa člen nachádza a otvoriť si jeho prehľad príspevkov (viď obrázok nižšie).

Uhradiť príspevok manuálne

Systém Vám zobrazí celkový prehľad člena a jeho všetkých príspevkov. Nasledujúcich a samozrejme aj uhradených príspevkov.

Následne si zvolíte konkrétny mesiac, zobrazíte si možnosti, kliknutím na , a zvolíte možnosť uhradiť (viď obrázok nižšie).

Následne v zobrazenom modálnom okne odporúčame si skontrolovať všetky vyplnené údaje platby. Ak všetky údaje sú v poriadku, je potrebné si zvoliť spôsob manuálne uhrádzanej platby.

Máte na výber platbu hotovosťou (1), kde po zvolení tejto možnosti sa zobrazí konkrétnemu členovi v prehľade jeho príspevkov spôsob úhrady hotovosťou.
Prípadne platbu bankovým prevodom (2), kde po zvolení tejto možnosti sa zobrazí konkrétnemu členovi v prehľade jeho príspevkov spôsob úhrády bankovým prevodom.

Posledným dôležitým krokom je, zadanie výšky prijatej sumy, kde je potrebné mať na pamäti, že maximálna výška zadanej sumy nemôže presiahnuť výšku očakávanej sumy. V prípade, že výšku sumy prekročíte, systém Paysy Vás upozorní a nedovolí uhradiť daný príspevok.

Po splnení vyššie uvedených krokov systém uhradí daný príspevok a automaticky presunie konkrétny mesiac medzi uhradené príspevky.

Poznámka k uhradenému príspevku

Po uhradení príspevku manuálne, si odporúčame urobiť poznámku k danému príspevku. 

Zobrazí sa Vám modálne okno, kde zadávate informácie, o aký príspevok ide, akou formou bol uhradený, prípadne iné ľubovoľné informácie (viď obrázok nižšie). Samozrejme vyplnenú poznámku uložiť.

Systém Vám automaticky poznámku uloží k danému mesačnému príspevku, kde si ho viete kedykoľvek prezrieť a samozrejme editovať (viď obrázok nižšie).

Odoslať info o platbe

Zvolíte konkrétny mesiac otvoríte si jeho bližšie možnosti, kliknutím na , a zvolíte možnosť Odoslať info o platbe (viď obrázok nižšie).

Následne v zobrazenom modálnom okne, skontrolovať si všetky údaje a odoslať informáciu o platbe (viď obrázok nižšie).