Odpojenie platieb

Nikto nie sme neomylný. V Paysy tomu absolútne rozumieme, že sa môže stať, že rodič člena, prípadne sám člen zadá nechtiac chybný variabilný symbol, prípadne variabilný symbol iného člena v skupine, alebo potrebujeme upraviť už uhradený mesačný príspevok. 
 
Preto sme pre Vás vytvorili možnosť odpojiť platbu. Ide o funkciu, vďaka ktorej správca nemusí ovládať náročný databázový systém. Jednoducho na základe bankového výpisu príspevku si platbu vyhľadáme, resp. člena ku ktorému bola platba chybne priradená, prípadne ktorému potrebujete upraviť už uhradený mesiac.
 
Vyhľadáme člena v skupine, v ktorej sa člen nachádza (viď obr. nižšie). Otvoríte si jeho detail platieb.

Prejdeme kolečkom myšky, alebo bočným posuvným panelom, nižšie do sekcie uhradené platby (nachádza sa hneď pod neuhradenými platbami).

Vyhľadáte konkrétnu platbu, ktorú chcete odpojiť. Následne kliknete na pre zobrazenie rozšírených možnosti.

Z rozšírených možností zvolíte Odpojiť platbu, ktorá Vám zobrazí modálne okno odpojenia platby.

Prosím skontrolujte si naposledy, či je to skutočne konkrétna platba, ktorú chcete odpojiť podľa dátumu uhradenia, sumy a VS. Ak všetky údaje sú v poriadku, tak jednoducho stačí kliknúť na tlačidlo Odpojiť.

Po splnení týchto krokov sa Vám opätovne načíta stránka, kde už daný mesiac nadobudne stav neuhradený, resp. presunie daný mesiac medzi nasledujúce platby. Informáciu o úspešnom odpojení platby a presunutí medzi nespárované platby Vám systéme zobrazí v pravom hornom rohu (viď foto).

Nespárované platby

Stačí si už iba otvoriť nespárované platby. Nájsť platbu, ktorú ste odpojili, kliknúť na tlačidlo akcia a vybrať možnosť spárovať.
 

Spárovanie platby

Následne Vás presmeruje na ďalšiu stránku, kde uvidíte detail platby. Pod detailom platby uvidíte ku ktorému členovi/členom boli priraďované platby z daného čísla účtu (viď obr.).

Jednoducho si skopírujete priezvisko člena ku ktorému chcete platbu priradiť.

Prejdite stránkou nižšie k všetkým neuhradeným platbám, kde sa vľavo nachádza vyhľadávacie okno do ktorého vložíte skopírované priezvisko člena z predchádzajúceho kroku.
 
Následne stačí vybrať mesiac ku ktorému chceme platbu spárovať a kliknúť na tlačidlo Priraď.