Prepnutie organizácie u jedného člena

V Paysy sme počítali aj s možnosťou, že sa jeden člen nachádza vo viacerých organizáciách v našom systéme. Z toho dôvodu sme pre Vás pripravili možnosť prepínania medzi organizáciami . 

Vždy si stačí skontrolovať, ktorú organizáciu máte aktuálne vybranú. Aktuálne vybranú organizáciu máte zobrazenú v pravom hornom rohu, na obrázku Test Paysy, nad Vašim emailom (viď obr. nižšie).

Ak chcete vidieť prehľad príspevkov v druhej organizácií, stačí kliknúť na avatara, v pravo od názvu organizácie  a Vášho emailu (viď obr. nižšie).

Následne sa Vám zobrazí tabuľka so všetkými dostupnými organizáciami v ktorých Vaše dieťa, resp. Vy pôsobíte (viď obr. nižšie). Medzi ktorými sa môžete ľubovoľne prepínať.