V Paysy sme pre Vás vyvinuli novú funkciu, pomocou ktorej môžete nahrať všetkých členov do skupín z vyplneného importného hárku. 

Vzor importného hárku, do ktorého je potrebné vyplniť konkrétne údaje stiahnete tu Importny hárok (kliknite pre stiahnutie). 

V PRÍPADE, AK CHCETE VLOŽIŤ DO IMPORTNÉHO HÁRKU VAMI POŽADOVANÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE (napr. rodné číslo, veľkosť dresu, primárna ruka/noha, atď …), PROSÍME VÁS, ABY STE ICH PRIDÁVALI  NA KONIEC TABUĽKY ZA STĹPEC User 2 telefón (bližšie popísaný postup nižšie)

Postup:

1. Stiahnite si importný hárok z odkazu vyššie (viď obrázok nižšie) 

2. Otvoríte si stiahnutý Importný hárok v potrebnom tabuľkovom editore (v určitých prípadoch je potrebné v zvolenom tabuľkovom editore povoliť zmeny, resp. úpravy)

3. Vyplníte základné informácie o konkrétnej skupine (viď obrázok nižšie vzor) (1)

4. Vyplníte všetky povinné údaje (*), samozrejme môžete vyplniť aj nepovinné údaje, ktoré budú v systéme tak isto pridané ku profilovým informáciam (2)

poznámka: telefónne číslo môže byť aj v tvare 0912345678, aj +421 911455599, prípadne +421 911 455 599 (viď obrázok nižšie vzor) 

V prípade User údajov, je jediný potrebný údaj User 1 email. Potrebné je uviesť buď User 1 email (4), alebo User 2 email (5).

Prípadne je možnosť uviesť aj User 1 email, aj User 2 email. Kedy systém pri konkrétnom jednom členovi vytvorí dva používateľské účty, čiže sa budú mocť prihlásiť do systému dva účty, ktoré uvidia prehľad toho istého člena.

5. Dodatočné informácie je vždy potrebné zadať na koniec tabuľky, za stĺpec User 2 telefon (viď obrázok nižšie) 

5. Posledným potrebným krokom je vyplnený importný hárok uložiť vo fomráte xslx/xsl napr. “vzor_import.xlsx” a poslať ho nám na email help@paysy.sk.