V Paysy sa snažíme, aby používanie nášho systému pre Vás bolo čo najpohodlnejšie a najprehľadnejšie. Bez akýchkoľvek starostí navyše.

Preto sme pre Vás vytvorili zoznam všetkých Vaších predfaktúr, resp. po automatickom uhradení predfaktúry a pripísaní úhrady v našom systéme, Vám automaticky systém vygeneruje daňový doklad, resp. faktúru. 

Dostanete sa k ním jednoducho. Stačí si prejsť kurzorom myšky na ľavý bočný panel, následne zvoliť možnosť Nastavenia a v ponuke si opätovne zvoliť Nastavenia (viď obrázok nižšie).

Dostanete sa k profilu organizácie. Kde si následne zvolíte možnosť Vyúčtovanie / fakturácia

Následne uvidíte základné infomácie, ako suma za mesiac, fakturačné údaje a zoznam predfaktúr a uhradených faktúr. 

V prípade, že predfaktúra nie je doposiaľ uhradená, stav bude Neuhradená (viď obrázok nižšie)a nebude k nej vygenerovaná faktúra. 

Hneď ako predfaktúra bude uhradená, zmení sa stav na Uhradená.  Následne systém automaticky vygeneruje faktúru, ktorú si bezproblémov môžete stiahnuť (viď priložený obrázok vyššie).