Ďalšou novou funkcionalitou v našom systéme je možnosť zadania kreditnej karty, z ktorej Vám automaticky bude stiahnutá úhrada predfaktúry.

Po obdržaní platby Vám systém automaticky vygeneruje faktúru. Vygenerovanú faktúru si samozrejme môžete stiahnuť zo zoznamu faktúr tu (klikni tu) podľa vypracovaného návodu.

Postup pre zadanie kreditnej karty

V ľavom paneli kliknete na sekciu Nastavenia a v nej si zvolíte možnosť Nastavenia

Systém Vám otvorí nastavenia, resp. profil organizácie. Zvolíte si možnosť Vyúčtovanie/fakturácia, viď obrázok nižšie (1).

Následne v pravom hornom rohu uvidíte položku Nastavenie karty (mala by celá svietiť na červeno, viď obrázok nižšie). Kliknite na tlačidlo Zadať kartu, viď obrázok nižšie (2).

Zobrazí sa Vám modálne okno, kde budú stručné popísané nasledujúce kroky. Po prečítaní si informácií je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridať novú kartu (viď obrázok nižšie).

Následne Vás systéme automaticky presmeruje na inteligentnú platobnú bránu barion, kde je potrebné vyplniť jednotlivé body, resp. údaje karty.

1. číslo karty (uvedené na prednej strane karty)
2. dátum exspirácie karty
(zväčša uvedené na prednej strane karty)
3. CVC kód (zväčša uvedené na zadnej strane karty, vedľa podpisu)
4. E-mailovú adresu (kde Vám bude zaslaná informácia s potvrdzujúcou platbou)

Po vyplnení a skontrolovaní si zadaných údajov o karte kliknete na tlačidlo Pay € 0.10 (viď obrázok nižšie).

Barion Vám potvrdí vykonanie transakcie 10 centov pre overenie karty, kde je potrebné kliknúť na tlačidlo Back to the shop (viď obrázok nižšie) pre návrat do systému Paysy.

Po presmerovaní do systému Paysy sa Vám zobrazí modálne okno s potvrdením pridania kreditnej karty (viď obrázok nižšie).

Samozrejme by sa Vám mala zmeniť aj farba okna Nastavenie karty na fialovú (viď obrázok nižšie).