Detail člena v skupine

V Paysy sa snažíme aby ste vždy mali absolútny prehľad o každom členovi, jeho jednotlivých údajoch, ako je meno, email, prípadne dátum narodenia. Zároveň aj prehľad o stave jeho platieb, ktoré mesiace sú uhradené, ktoré bude ešte potrebné uhradiť. Všetko spolu s dátumami splatnosti.
 

Detail jednotlivých platieb

V prípade potreby systém Paysy obsahuje možnosť detailného prehľadu jednotlivých platieb. Stačí prejsť nižšie do sekcie uhradené platby a kliknúť na konkrétny mesiac, kde si želáte vidieť detail danej platby. Následne sa Vám zobrazia detailné informácie o konkrétnej platbe (vid. obr.).
 
 

Úprava príspevkov člena

Samozrejme počítame aj s tým, že niektorí členovia budú mať osobitné požiadavky, resp. osobitné nastavenia oproti zvyšku skupiny, v ktorej sa nachádzajú. 

Jednoducho si otvoríte skupinu, v ktorej sa daný člen nachádza. Vyhľadáte si ho v danej skupine, prípadne v adresári, a otvoríte si detail člena kliknutím na .

Systém Vám zobrazí kartu konkrétneho člena spolu s prehľadom príspevok, či už uhradených, resp. nasledujúcich, prípadne neuhradených (viď obrázok nižšie).

V prípade, že si želáme upraviť príspevok, klikneme na (viď obr. bod 1). Z otvorenej ponuky zvolíme možnosť upraviť (viď obr. bod 2). 

Následne Vám systém otvorí modálne okno Nastavenie platby (viď obr. nižšie). V modálnom okne sa nachádzajú informácie o danom príspevku. 

1. Dátum splatnosti
2. Suma
3. Variabilný symbol
4. Vypnutie/Zapnutie príspevku

Samozrejme po vykonaní žiadaných úprav, je potrebné zmeny uložiť.

V prípade, že budete chcieť vypnúť čiastočne uhradený príspevok, či už po splatnosti, alebo ešte v dobe splatnosti, Vás systém upozorní, že čiastočná úhrada sa po vypnutí automaticky odpojí a presunie medzi nespárované príspevky.

Zobrazenie a zapnutie vypnutých platieb člena

Vypnuté príspevky systém Paysy automaticky skryje, resp. ich nezobrazuje naďalej medzi nasladujúcimi platbami.
 
V prípade, že vypnuté príspevky si želáte opätovne zapnúť, je potrebné si v prvom kroku zobraziť vypnuté platby (viď Obr. bod 1). Následne je postup zapnutia príspevku takmer totožný s jeho vypnutím (viď Obr. bod 2).
 

Systém Paysy Vám opätovne otvorí modálne okno nastavenie platby. Potrebné je zmeniť stav príspevku na platba zapnutá (viď Obr. bod 1). Samozrejme prípadne vykonať ďalšie želané zmeny. 

V poslednom kroku je znova dôležité vykonané zmeny uložiť (viď Obr. bod 2).