Pridanie osoby do platobnej skupiny

V prvom kroku je dôležité vybrať si konkrétnu skupinu (ak máte vytvorených viacero skupín) do ktorej chcete hráča pridať. Keď už sa nachádzate v konkrétnej skupine, je potrebné kliknúť na ikonu , a zvoliť možnosť pridať osobu.

Pridanie novej osoby do platobnej skupiny

Vložiť osoby môžete manuálne tak, že každej osobe nastavíte meno a priezvisko, email, telefónne číslo, dátum narodenia, sumu príspevku a platobnú frekvenciu, ak má člen platiť inú sumu a v iných intervaloch ako zvyšok skupiny. Dĺžka platobného obdobia je nastavená v parametroch skupiny, ale môžete ju individuálne upraviť, ak niektoré mesiace nový člen nemusí platiť, prípadne ak sa v niektorých mesiacoch suma príspevku líši od sumy určenej skupinou. Tak isto je možnosť manuálne posunúť deň splatnosti pre každý mesiac jednotlivo, ak je iný ako v danej skupine.
 

Následne po úspešnom pridaní člena do skupiny, je potrebné v poslednom kroku mu zaslať atkivačný email. 

Postup ako zaslať aktivačný email nájdete v sekcii Odoslanie aktivačného emailu (klikni tu).