Vymazanie existujúceho člena

Vymazanie člena zo skupiny Samozrejmosťou systému Paysy je aj možnosť vymazania člena zo skupiny. Stačí nájsť konkrétnu skupinu, v nej daného hráča. Potom si otvoriť možnosti, kliknutím na . Pri ďalšom kroku treba mať na zreteli, či daný člen má voči Vášmu klubu/organizácií ešte nejaké nezaplatené pohľadávky. Prípadne, či budete chcieť aby ho systém naďalej upomienkoval, […]

Čítať viac

Individuálne úpravy člena v skupine

Detail člena v skupine V Paysy sa snažíme aby ste vždy mali absolútny prehľad o každom členovi, jeho jednotlivých údajoch, ako je meno, email, prípadne dátum narodenia. Zároveň aj prehľad o stave jeho platieb, ktoré mesiace sú uhradené, ktoré bude ešte potrebné uhradiť. Všetko spolu s dátumami splatnosti.   Detail jednotlivých platieb V prípade potreby systém Paysy […]

Čítať viac

Presun člena z jednej skupiny/kategórie do inej skupiny/kategórie.

Presun osoby do inej platobnej skupiny Predpokladáme, že po skončení aktuálnej sezóny, ročníka, či udalosti, bude potrebné presunúť jednotlivých členov do iných skupín, resp. do novej sezóny. Preto sme vytvorili funkciu, vďaka ktorej jednoducho, pár kliknutiami dokážete zmienenú akciu vykonať.  Potrebné je otvoriť si detail skupiny, v ktorej sa konkrétny člen nachádza. Kliknúť na ikonu , […]

Čítať viac

Pridanie existujúceho člena do skupiny.

Pridanie osoby do platobnej skupiny V prvom kroku je dôležité vybrať si konkrétnu skupinu (ak máte vytvorených viacero skupín) do ktorej chcete hráča pridať. Keď už sa nachádzate v konkrétnej skupine, je potrebné kliknúť na ikonu , a zvoliť možnosť pridať osobu. Pridanie existujúcej osoby do platobnej skupíny Samozrejmosťou je aj vloženie už existujúcej osoby do […]

Čítať viac

Vytvorenie nového člena v skupine

Pridanie osoby do platobnej skupiny V prvom kroku je dôležité vybrať si konkrétnu skupinu (ak máte vytvorených viacero skupín) do ktorej chcete hráča pridať. Keď už sa nachádzate v konkrétnej skupine, je potrebné kliknúť na ikonu , a zvoliť možnosť pridať osobu. Pridanie novej osoby do platobnej skupiny Vložiť osoby môžete manuálne tak, že každej osobe […]

Čítať viac