Presun osoby do inej platobnej skupiny

Predpokladáme, že po skončení aktuálnej sezóny, ročníka, či udalosti, bude potrebné presunúť jednotlivých členov do iných skupín, resp. do novej sezóny. Preto sme vytvorili funkciu, vďaka ktorej jednoducho, pár kliknutiami dokážete zmienenú akciu vykonať. 

Potrebné je otvoriť si detail skupiny, v ktorej sa konkrétny člen nachádza. Kliknúť na ikonu , a zvoliť si možnosť Presun osoby (viď Obr. nižšie).

Nastavenie presunu osoby do inej skupiny

Po vykonaní vyššie uvedených krokov, Vám vyskočí modálne okno (viď obr. nižšie), kde uvidíte základné údaje o členovi a jeho súčasnej skupine. Spolu s možnosťami:

  1. výber skupiny, do ktorej chceme daného člena presunúť.
  2. výber nového členského príspevku, kde systém členovi po presune zmení výšku členského poplatku, podľa novej skupiny.
  3. výber súčasného členského príspevku, kde systém členovi po presune zachová výšku členského poplatku, na sumu akú platil dovtedy.
  4. výber iného členského príspevku, kde systém členovi po presune zmení výšku členského poplatku na Vami zadanú sumu.

Posledným korkom je už iba kliknúť na tlačidlo Uložiť a hráč bude presunutý do vybranej skupiny.