Vymazanie člena zo skupiny

Samozrejmosťou systému Paysy je aj možnosť vymazania člena zo skupiny. Stačí nájsť konkrétnu skupinu, v nej daného hráča. Potom si otvoriť možnosti, kliknutím na .

Pri ďalšom kroku treba mať na zreteli, či daný člen má voči Vášmu klubu/organizácií ešte nejaké nezaplatené pohľadávky. Prípadne, či budete chcieť aby ho systém naďalej upomienkoval, resp. požadovať dané príspevky.

V takomto prípade je ešte potrebné pred vymazaním upraviť platby (viď obrázok nižšie). Mesiace, ktoré od člena chcete naďalej požadovať nechať aktívne, ktoré nechcete naďalej vymáhať vypnúť. Bližšie popísané kroky nájdete v sekcii individuálne úpravy člena v skupine (klikni tu).

Ak už člen nemá voči Vašej organizácií/klubu žiadne požiadavky. Tak postupujte podobne ako v predchádzajúcom kroku, ale vypnete všetky platby (samozrejme vrátane príspevkov po dobe splatnosti).

Po skontrolovaní a vykonaní predchádzajúcich krokov, je potrebné si znovu otvoriť možnosti, kliknutím na .  Tentokrát si už ale zvolíte možnosť odstrániť zo skupiny

Hneď na to Vám systém zobrazí modálne okno, kde musíte odstránenie potvrdiť, kliknutím na možnosť zmazať

Následne člena vymaže systém z danej kategórie a zmení  mu stav na vymazaný.

POZOR! Ak sa člen náchádza v skupine naďalej a svieti na červeno (viď obrázok nižšie), tak má voči Vašej organizácií/klubu stále ešte pozdĺžnosti, resp. záväzky. Prípadne ste nesplnili úplne prvé dva body a nemá vypnuté do aktuálneho dňa neuhradené príspevky.

Obnovenie vymazaného člena

Po vymazaní člena zo skupiny nebude vymazaný úplne zo systému! Vymazaný člen sa bude nachádzať v archíve vymazaných hráčov odkiaľ ho môžete kedykoľvek obnoviť. Archív vymazaných hráčov nájdete, keď prejdete kurzorom myšky do ľava na panel. Kde si otvoríte záložku Adresár, a v ňom vymazaní hráči (viď obrazok nižšie). 

Otvorí sa Vám zoznam vymazaných hráčov. Kde si stačí vyhľadať konkrétneho hráča na základe mena, priezviska, prípadne emailu. Následne kliknete na ikonu a zvolíte možnosť obnoviť hráča do skupiny. Čím obnovíte člena do skupiny z ktorej bol vymazaný. 

Prípadne, ak sa člen nachádza v skupine, ale je zvýraznený červenou farbou textu (ktorá symbolizuje, že je člen zo skupiny vymazaný, ale naďalej má určité pozdĺžnosti voči organizácií) tak je postup ešte jednoduchší. Stačí kliknúť na a zvoliť si možnosť obnoviť hráča. Následne potvrdiť obnovenie v modálnom okne.