Pridanie osoby do platobnej skupiny

V prvom kroku je dôležité vybrať si konkrétnu skupinu (ak máte vytvorených viacero skupín) do ktorej chcete hráča pridať. Keď už sa nachádzate v konkrétnej skupine, je potrebné kliknúť na ikonu , a zvoliť možnosť pridať osobu.

Pridanie existujúcej osoby do platobnej skupíny

Samozrejmosťou je aj vloženie už existujúcej osoby do skupiny . Po vyhľadaní a následnom vybratí hráča, sa jeho údaje vyplnia automaticky z databázy. Všetky tieto údaje v prípade potreby môžete upraviť, napr. zmena sumy, platobnej frekvencie, telefónu, emailu.